Over Omnigym

Bij Omnigym staat plezier voorop

Organisatie

Omnigym Assen is een Omnivereniging die allerlei vormen van sport en bewegen aanbiedt voor deelnemers van 2 jaar en ouder. Met ruim 500 leden behoort onze vereniging tot de grootste verenigingen van Assen.

Onze trainingen / lessen vinden plaats op verschillende locaties binnen de gemeente Assen. Onze lesgevers zijn allen in het bezit van een geldige licentie, zodat de kwaliteit van onze lessen gegarandeerd wordt.

Onze vereniging draait op vrijwilligers. Dat betekent dat iedereen zijn steentje bijdraagt, al is het maar voor een uurtje per jaar. Samen bewegen we mensen!

Kernwaarden

Binnen Omnigym Assen stellen wij drie kernwaarden centraal. Deze waarden zijn voor ons zo belangrijk dat wij onze keuzes hieraan toetsen.

Transparantie
Dit duidt op duidelijkheid, zowel voor (potentiële) leden als voor kader. Wij vinden het belangrijk dat iedereen weet waar hij aan toe is. Dit proberen we zo goed mogelijk te communiceren. Uiteraard staan open voor feedback en vragen. Transparantie zorgt voor juiste verwachtingen.

Enthousiasme
Iedereen die binnen Omnigym Assen sport of een functie vervult, doet dat op basis van eigen keuzes. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een enthousiaste trainer en verwachten van deelnemers / ouders dat ze enthousiast meedoen. Met elkaar zorgen we ervoor dat iedereen binnen onze vereniging met plezier meedoet!

Aandacht voor de persoon
We vinden het belangrijk dat mensen binnen onze vereniging elkaar kennen. Niet iedereen is gelijk en wat de één plezierig vindt, is voor de ander juist reden om af te haken. Soms vraagt een persoonlijke situatie om een speciale aanpak. Wij vragen van onze trainers dat zij moeite doen om hun deelnemers te leren kennen, zodat zij weten wat iemand nodig heeft om goed te kunnen deelnemen.

Positief coachen

Bij Omnigym staat plezier voorop. Wij geloven dat iemand die met plezier sport, ook succesvoller is. Daarom dragen wij het Positief Coachen uit.

Positief Coachen is een maatschappelijk project om aan een positieve cultuur in de sport te werken. De kern van het verhaal: onder spanning worden we negatief. We kijken vooral naar wat er niet goed gaat en hameren voortdurend op resultaten. Terwijl het juist beter gaat als je dat ‘omklapt’!

Een meer positieve cultuur leidt aantoonbaar tot meer plezier en betere prestaties. Maar het leidt ook tot minder sporters die afhaken c.q. een hogere tevredenheid. Tot een leukere manier van met elkaar omgaan en minder incidenten. En tot meer talentvolle coaches die graag willen blijven.