Beste leden en ouder(s)/verzorger(s),

Inmiddels heeft de overheid besloten om geplande bijeenkomsten en evenementen te verbieden tot in ieder geval 1 juni 2020. Op dit moment geldt voor scholen en sportverenigingen nog dat ze tot 28 april 2020 gesloten blijven en het is te verwachten dat ook deze sluiting verder verlengd zal worden. De activiteiten van Omnigym zullen dus helaas voorlopig nog wel stil liggen, verwachten we.

Wat uiteindelijk de gevolgen van deze maatregelen zullen zijn voor Omnigym valt nu nog niet te zeggen. Op dit moment lopen de meeste kosten voor onze vereniging gewoon door. De gemeente rekent zaalhuur, de afschrijving op ons materiaal gaat door en de trainers ontvangen gewoon hun salaris. Vanuit het NOC-NSF wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de financiële gevolgen voor sportclubs en zal er overleg plaatsvinden met o.a. de Rijksoverheid over mogelijke ondersteuning. In de gemeente Assen zelf vindt op dit moment overleg plaats tussen de gemeente en de sportverenigingen over mogelijke compensatie van de zaalhuur.

Omdat we als Omnigym de maandelijkse contributie hard nodig zijn om de doorlopende kosten te kunnen betalen, zijn wij genoodzaakt het innen van de contributie, ook in deze tijd, gewoon door te zetten. Wij begrijpen dat dit geen leuk bericht is, maar op deze manier kunnen we met elkaar Omnigym hopelijk op de been houden.

Mocht er vanuit de overheid een vorm van compensatie komen, dan zullen we ons dan beraden op de vraag of en hoe we die compensatie terug kunnen geven aan de leden. Dit zal echter pas achteraf bekeken kunnen worden.

Kijk voor veel gestelde vragen ook op de website van het NOC-NSF