Op maandag 25 oktober 2021 zal de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsvinden. U bent van harte uitgenodigd om als (ouder van een) lid mee te praten over de afgelopen periode en vooruit te kijken. De ALV zal gehouden worden in het leslokaal bij de kantine van de Olympushal/Quintus en start om 19.30 uur. De agenda vindt u hier.
Omdat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) op 1 juli 2021 in werking is getreden dienen de statuten van Omnigym te worden aangepast, het bestuur heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om nog een aantal (verouderde) artikelen in de statuten aan te passen. De goedkeuring van de statuten zal plaatsvinden in de komende ALV.
Er is voor toegang GEEN corona toegangsbewijs nodig omdat we gebruik maken van de zij ingang.
Omdat we graag willen weten hoeveel leden/ouders we kunnen verwachten ontvangen we graag uw opgave per mail. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven dan kan dit door voor 24 oktober 18.00 uur een mail te sturen naar bestuur@omnigym.nl.