Beste sporter/ouder,

 

Graag nodigen we je uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Omnigym Assen. Deze vindt plaats op maandag 14 september van 20.00-21.30 uur in Sporthal Olympus.

 

We willen in het bijzonder aandacht vragen voor het punt “Bestuurssamenstelling”. Momenteel bestaat het bestuur uit vier personen. Daarvan zijn op 14 september twee personen aftredend en niet herkiesbaar. Er is dus dringend aanvulling gewenst van mensen die geïnteresseerd zijn om een bestuursfunctie te vervullen. Ondanks eerdere oproepen afgelopen jaar hebben zich (nog) geen kandidaten gemeld. Indien er geen nieuwe bestuursleden worden gevonden, is het helaas niet mogelijk om de vereniging te laten voortbestaan, aangezien er minimaal 4 (liefst meer) bestuursleden noodzakelijk zijn. Indien zich wel kandidaten melden, zijn de aftredende bestuursleden bereid om hen gedurende vier maanden te helpen bij het inwerken.

 

Mensen die geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie kunnen zich melden bij Peter van Tarel: voorzitter@omnigym.nl / 06-23909137.

 

Let op: de toekomst van Omnigym Assen is op dit moment dus ongewis. Na het afsluiten van de ALV willen we daarom op interactieve wijze met jullie bekijken welke stappen mogelijk/nodig zijn om de vereniging in het zadel te houden. Ook willen we graag kijken naar de kansen die er zijn. Want wij geloven dat Omnigym Assen, als enige gymnastiekvereniging, een zeer belangrijke positie inneemt in het leren bewegen van kinderen. We hopen dan ook op jullie inbreng!

 

De agenda voor deze bijeenkomst ziet er als volgt uit:

 

  1. Opening ALV
  2. Voorstellen bestuursleden
  3. Terugblik seizoen 2019/2020
  4. Financiën
  5. Bestuurssamenstelling
  6. Sluiting ALV
  7. Vervolgprogramma Toekomst Omnigym

 

In verband met de RIVM richtlijnen is aanmelding voor deze bijeenkomst vooraf noodzakelijk. Dat kan door een email te sturen aan info@omnigym.nl.

 

Graag tot de 14e!

 

Met sportieve groet,

Namens het bestuur