Sinds vorige week zijn er diverse verklaringen in de media gepubliceerd over grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse turnsport. Steeds meer jonge sporters hebben de moed om naar voren te stappen en nationaal en internationaal hun verhaal te vertellen. Ook Omnigym Assen hecht er veel waarde aan dat dit bespreekbaar gemaakt wordt.

Wij betreuren het dat zovelen negatieve ervaringen hebben opgedaan met de turnsport. Wij vinden het belangrijk dat turnsters en andere leden van Omnigym kunnen sporten in een omgeving waarin ze zich prettig en veilig voelen. Wij herkennen binnen Omnigym niet de werkwijze zoals die wordt beschreven door turnsters in de media, maar hechten er veel waarde aan dat iedereen die vervelende ervaringen heeft gehad, de kans krijgt zich uit te spreken.

Met elkaar zijn we ervoor verantwoordelijk om de sport veilig en plezierig te maken en te houden.

We ondersteunen daarom de oproep van de KNGU aan sporters van alle niveaus om zich te melden bij het Centrum Veilige Sport en/of het Instituut Sportrechtspraak (ISR) wanneer ze ongewenst gedrag hebben ervaren, zowel nu als in het verleden. Dat kan via www.centrumveiligesport.nl en/of www.isr.nl en kan ook anoniem.