Tijdens een extra Algemene Ledenvergadering op 19 oktober jl is een bijna geheel nieuw bestuur benoemd. Met de twee nog zittende bestuursleden en vijf nieuwe mensen is het bestuur voor het eerst sinds enkele jaren weer voltallig. Erik Dik is benoemd tot voorzitter, hij volgt Peter van Tarel op die na zes jaar aftredend was. Ook werd afscheid genomen van Erik Bos, die gedurende vijf jaar als bestuurslid de P&O zaken voor zijn rekening nam.
Het nieuwe bestuur bestaat nu uit de volgende personen:
Erik Dik (voorzitter)
Martijnke Visscher (penningmeester)
Daniëlle Huizinga (secretaris)
Lutske Schuurman (algemeen bestuurslid)
Eveline Zaagman (algemeen bestuurslid)
Heleen Serier (algemeen bestuurslid)
Jolanda Postma (algemeen bestuurslid)
Daarnaast werden tijdens de vergadering ook zeven nieuwe vrijwilligers benoemd voor commissiefuncties, namelijk:
Janneke de Vries (ledenadministratie)
Judith Mink (commerciële commissie)
Karin Heijkoop (activiteitencommissie)
Renske Burgess (vrijwilligerscoördinator)
Tonko Mulder (ICT-commissie)
Jan Wolters (ICT-commissie)
We zijn ongelooflijk blij met deze groep enthousiaste en bekwame mensen. Juist in deze tijd van Corona is het fijn dat we samen de schouders eronder zetten.
Wil je ook iets voor de vereniging betekenen? Maak je belangstelling kenbaar door een mail te sturen naar bestuur@omnigym.nl