Gisteren hebben we tijdens de persconferentie gehoord dat de basisscholen, scholen voor het speciaal (basis)onderwijs en de BSO de week voor de kerstvakantie dicht moeten . Als bestuur hebben we met elkaar gesproken of het verantwoord is om de trainingen dan wel door te laten gaan.

We hebben besloten om alle trainingen van Omnigym vanaf maandag 20 december te laten vervallen.
(aanvulling 18 december n.a.v. de lockdown: er worden in ieder geval tot 14 januari geen lessen gegeven in de zaal. Mocht de lockdown langer duren dan zullen de lessen na 14 januari buiten plaatsvinden. Indien dit het geval is, ontvangt u hierover bericht per e-mail)

Dit is een lastig besluit om te nemen, met name omdat er niet expliciet iets is gezegd over sporten voor kinderen.
Wel werd er duidelijk genoemd dat kinderen zoveel mogelijk in de eigen bubbel moeten blijven en ook dat het niet de bedoeling is om met vriendjes en vriendinnetjes af te spreken. Wij vinden het dan ook niet verantwoord om de kinderen vanuit allerlei scholen en wijken samen te laten komen in de sportzaal aangezien dit dan niet bijdraagt aan het verminderen van het aantal contactmomenten tussen de basisschoolkinderen.     

De lessen vervallen vanaf 20 december voor alle groepen, dus ook voor de groepen waarin kinderen trainen die op het voortgezet onderwijs zitten, omdat dit voor een aantal groepen zou betekenen dat we de ene kinderen wel laten komen (die op de middelbare school zitten) en andere kinderen niet (die op de basisschool zitten).    

De groepen die normaal gesproken wel in de vakanties doortrainen ontvangen nog bericht via de eigen trainster wanneer hun trainingen weer zullen starten in 2022.

Uiteraard doet dit pijn, zeker omdat we graag zien dat juist in deze tijd de kinderen lekker kunnen bewegen en kunnen sporten. Dit leek ons echter het enige juiste om nu te doen. We hopen op uw begrip hiervoor. 

Voor nu wensen wij u hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling en zien we u en uw kinderen graag weer in de lessen.