Tijdens de persconferentie van dinsdag 2 november, werd bekend dat vanaf zaterdag 6 november weer aangescherpte coronamaatregelen gelden.

Ook voor sportaccommodaties, zal vanaf dan de verplichte controle van het coronatoegangsbewijs (CTB) gelden bij volwassenen vanaf 18 jaar, dit geldt voor sporters en publiek en bij iedere training of bezoek aan de sportaccommodatie. Er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Onder vrijwilligers vallen trainers-coaches, assistenten, juryleden en de vrijwilligers die helpen met het opbouwen en afbouwen bij de lessen turnen en trampolinespringen.

Ouders die hun kind komen brengen en halen naar de les, ouders die meedoen met de ouder- kindgymles of de ouders die om een andere reden de accommodatie willen betreden moeten gecontroleerd worden.

 

Om zo min mogelijk tijd van de training verloren te laten gaan met het controleren van het CTB willen we u als ouder vragen om uw kind omgekleed naar de les te laten komen en bij de deur van de accommodatie af te zetten (dit geldt niet voor de ouder- en kindgym waar ouders meedoen aan de les). We proberen voor de jongste kinderen zoveel mogelijk vrijwilligers in te zetten om de kinderen bij de deur op te vangen, zodat de vrijwilligers de kinderen kunnen begeleiden naar de kleedkamers en te helpen waar nodig. We zullen daarbij mogelijk ook een beroep op ouders doen die ons hierbij willen helpen zodat de trainers zoveel mogelijk door kunnen gaan met de lessen.

Deze maatregelen vragen veel extra inspanningen van onze leiding en vrijwilligers. Wij als vereniging bepalen deze regels niet zelf maar zijn verplicht om ons aan de regels te houden. We willen u als ouders en sporters daarom vragen om de aangescherpte regels maar ook de basisregels te respecteren zodat iedereen kan blijven sporten.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht dan willen we u vragen om deze bij het bestuur kenbaar te maken, u kunt hiervoor een mail sturen naar info@omnigym.nl en we zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.