Lid worden

Contributiereglement

 1. Lidmaatschap van de vereniging is voor tenminste 3 maanden. De inschrijfkosten bedragen € 10,00 en deze worden gelijk met de eerste contributie periode geïnd.
 2. Alvorens lid te worden mag men 2x gratis een proefles volgen.
 3. De contributie wordt per maand geïncasseerd. Deze incassering vindt plaats aan het begin van elke maand (vooraf). Over de maanden juli en augustus wordt geen contributie geïncasseerd.
 4. Betaling van de contributie vindt plaats middels automatische incasso. Bij betaling per factuur zal € 2,50 per factuur  in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt ook in rekening gebracht bij te late betaling.
 5. De machtiging voor de automatische incasso wordt middels het inschrijfformulier aan de vereniging verstrekt.
 6. Opzegging van het lidmaatschap kan per kwartaal worden gedaan en dient per e-mail, te gebeuren bij de ledenadministratie en wel voor de 15e van juni (opzegging per 1 juli), voor de 15e van september (opzegging per 1 oktober), voor de 15e van december (opzegging per 1 januari), of voor de 15e van maart (opzegging per 1 april).
  Voor selectiegroepen (turnen/trampoline) geldt dat tweemaal per jaar kan worden opgezegd: voor turnen per 1 november en 1 juli en voor trampoline per 1 januari en 1 juli. Ook hierbij dient de opzegging twee weken voor de opzegdatum te gebeuren.
  Indien een opzegging niet tijdig is ontvangen bij de ledenadministratie, dan loopt het lidmaatschap door tot het einde van de volgende contributieperiode.
 7. Opzegging voor alleen de vakantieperiode is niet toegestaan.
 8. Leden zijn tevens verplicht lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.
  De contributie hiervoor wordt door de vereniging eenmaal per jaar geïncasseerd in januari. Bij een tussentijds lidmaatschap wordt dit bedrag bij de eerste contributie in rekening gebracht.
  Voor 2019 bedraagt deze contributie € 22,00 voor juniorleden en € 27,00 voor seniorleden.
 9. Op de Algemene Ledenvergadering van juni 2019 is besloten dat voor elk gezin met leden van 4 jaar en ouder automatisch de bijdrage van 5 Grote Clubactie loten (prijzen 2019: €3,00 per lot) wordt geïncasseerd. Leden zijn vrij om deze loten in eigen bezit te houden of door te verkopen. Voor volleyballeden is dit 1 lot per persoon. Dit bedrag wordt in september/ oktober geïncasseerd.
 10. Elke wijziging (adres, les e.d.) dient schriftelijk (of per e-mail) doorgegeven te worden aan de ledenadministratie (ledenadministratie@omnigym.nl).

Contributietarieven seizoen 2019-2020

De tarieven zijn op basis van 10 incassotermijnen, in juli en augustus wordt niet geïncasseerd.

Aanbod Contributie per maand
Gymnastiek € 20,-
G-Gym € 25,-
Ouder-peutergym, incl. Nijntje Beweegdiploma € 17,-
Volleybal € 20,-
Freerunning (1.5 uur) € 30,-
Trampoline springen recreatief € 21,25
Turnen recreatief € 22,-

Tarieven turnen selectie

Selectie turnen basis tarief (1 uur) € 25,-
Selectie turnen opslag voor ieder extra uur € 6,-
Aanvullende pakketten Extra contributie per jaar
Aanvullend pakket 1e-3e div OB/BB* € 170,-
Pre instap 1e-3e div OB ** € 100,-
Aanvullend pakket 4e-5e div OB/BB*** € 80,-

* Dit betreft medische begeleiding middels sportfysiotherapie, vakantietrainingen, externe trainingen en seizoenafsluiting. Dit bedrag is exclusief stage. Het wordt in termijnen geïncasseerd.

** Dit betreft medische begeleiding middels sportfysiotherapie, externe trainingen, extra materialen en seizoenafsluiting. Het wordt in termijnen geïncasseerd.

*** Dit betreft vakantietrainingen, externe trainingen, onderlinge wedstrijd en seizoenafsluiting. Dit bedrag is exclusief stage. Het wordt in termijnen geïncasseerd.

Tarieven trampolinespringen selectie

Aanbod Contributie per maand
Trampoline selectie basis tarief (1 uur) * € 27,50
Selectie trampoline selectie opslag voor ieder extra uur € 6,-

* Dit betreft tarief inclusief vakantietrainingen