Lid worden

 

Contributiereglement

 1. Lidmaatschap van de vereniging is voor tenminste 3 maanden. De inschrijfkosten bedragen € 5,00 en deze worden gelijk met de eerste contributie periode geïnd.
 2. Er mogen 2 proeflessen worden gevolgd, deze lessen worden niet in rekening gebracht.
 3. De contributie wordt per maand geïncasseerd. Deze incassering vindt plaats aan het begin van elke maand (vooraf). Over de maanden juli en augustus wordt geen contributie geïncasseerd.
 4. Betaling van de contributie vindt plaats middels automatische incasso. Bij betaling per factuur zal € 2,50 per factuur  in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt ook in rekening gebracht bij te late betaling.
 5. De machtiging voor de automatische incasso wordt middels het digitale inschrijfformulier op de website aan de vereniging verstrekt.
 6. Opzegging van het lidmaatschap kan per maand worden gedaan en dient per e-mail te gebeuren bij de ledenadministratie en wel voor de 15e van de maand ervoor.
  Voor selectiegroepen (turnen/trampoline) geldt dat tweemaal per jaar kan worden opgezegd: voor turnen per 1 november en 1 juli en voor trampoline per 1 januari en 1 juli. Ook hierbij dient de opzegging twee weken voor de opzegdatum te gebeuren.
  Indien een opzegging niet tijdig is ontvangen bij de ledenadministratie, dan loopt het lidmaatschap door tot het einde van de volgende contributieperiode.
 7. Opzegging voor alleen de vakantieperiode is niet toegestaan.
 8. Leden van Omnigym zijn tevens verplicht lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU).
  De contributie hiervoor wordt door de vereniging eenmaal per jaar geïncasseerd in januari en rechtstreeks afgedragen aan de KNGU. Bij een tussentijds lidmaatschap wordt dit bedrag bij de eerste contributie in rekening gebracht.
  Voor 2022 bedraagt deze contributie € 23,80 voor juniorleden en € 29,40 voor seniorleden.
 9. Elke wijziging (adres, les e.d.) dient per e-mail doorgegeven te worden aan de ledenadministratie (ledenadministratie@omnigym.nl).

 

Contributietarieven seizoen 2022-2023 (per 1-9)

De tarieven zijn op basis van 10 incassotermijnen, in juli en augustus wordt niet geïncasseerd.

Les Contributie per maand
Peutergym (ouder & kind) € 18,-
Kleutergym € 22,-
Basisturnen (gymnastiek) € 22,-
Freerunning 1 uur € 22,-
Freerunning 1,5 uur € 30,-
Trampoline springen recreatief € 23,50
Turnen recreatief 1 uur € 24,-
Turnen recreatief 1,5 uur € 30,-
Volleybal 1 uur € 21,-
Volleybal 5 kwartier € 26,-

 

 Tarieven turnen (selectie)

Les  Tarief per maand
Selectie turnen basis tarief (1 uur) € 27,-
Selectie turnen opslag voor ieder extra uur € 8,-
Aanvullende pakketten Extra contributie per jaar
Aanvullend pakket 1e-3e div. OB* Nog niet bekend
Aanvullend pakket 3e-5e div. BB** Nog niet bekend
Aanvullend pakket 4e-5e div. OB*** Nog niet bekend
Aanvullend pakket pré-instap 1e-3e div. OB**** Nog niet bekend

* Dit betreft o.a. medische begeleiding middels sportfysiotherapie, vakantietrainingen, externe trainingen en seizoenafsluiting. Dit bedrag is exclusief stage. Het wordt in termijnen geïncasseerd.

  ** Dit betreft o.a. externe trainingen, vakantietrainingen, onderlinge wedstrijd en seizoenafsluiting. Het wordt in termijnen geïncasseerd.

 *** Dit betreft o.a. vakantietrainingen, externe trainingen, onderlinge wedstrijd en seizoenafsluiting. Het wordt in termijnen geïncasseerd.

  **** Dit betreft o.a. extra materialen, vakantietrainingen, externe trainingen, onderlinge wedstrijd en seizoenafsluiting. Het wordt in termijnen geïncasseerd.

 

Tarieven trampolinespringen (selectie)

Les Tarief per maand
Trampoline selectie basis tarief (1 uur) * € 29,-
Selectie trampoline opslag voor ieder extra uur € 8,-

 * Dit betreft tarief inclusief vakantietrainingen