Contributiereglement

Lid worden

Contributiereglement

 1. Lidmaatschap van de vereniging is voor tenminste 4 maanden. De inschrijfkosten bedragen € 10,-, welke gelijk met de eerste contributie periode worden geïnd.
 2. Alvorens lid te worden mag men 2x gratis een proefles volgen.
 3. De contributie wordt eenmaal per twee maanden geïncasseerd. Deze incassering vindt plaats aan het eind van de tweede maand van de contributieperiode. In de maanden juli en augustus wordt geen contributie geïncasseerd.
 4. Betaling van de contributie vindt plaats middels automatische incasso. Bij betaling per factuur zal € 2,50 per factuur  in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt ook in rekening gebracht bij te late betaling.
 5. De machtiging voor de automatische incasso wordt middels het inschrijfformulier aan de vereniging verstrekt.
 6. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (bij voorkeur per e-mail) te gebeuren bij de ledenadministratie en wel twee weken voor het einde van een contributieperiode.
  Voor selectiegroepen (turnen/trampoline) geldt dat tweemaal per jaar kan worden opgezegd: voor turnen per 1 november en 1 juli en voor trampoline per 1 januari en 1 juli. Ook hierbij dient de opzegging twee weken voor de opzegdatum te gebeuren.
  Indien een opzegging niet tijdig is ontvangen bij de ledenadministratie, dan loopt het lidmaatschap door tot het einde van de volgende contributieperiode.
 7. Opzegging voor alleen de vakantieperiode is niet toegestaan.
 8. Leden zijn tevens verplicht lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.
  De contributie hiervoor wordt door de vereniging eenmaal per jaar geïncasseerd in januari. Bij een tussentijds lidmaatschap wordt dit bedrag bij de eerste contributie in rekening gebracht.
  Voor 2019 bedraagt deze contributie € 22,00 voor juniorleden en € 27,00 voor seniorleden.
 9. Elke wijziging (adres, les e.d.) dient schriftelijk (of per e-mail) doorgegeven te worden aan de ledenadministratie (ledenadministratie@omnigym.nl).

Contributietarieven seizoen 2019 (per twee maanden)

Aanbod Tarief
Gymnastiek € 38,50
Volleybal € 38,50
Aerobic/Keep-fit € 38,50
Ouder-peuter gym € 31,00
Trampoline springen recreatief € 40,50
Turnen recreatief € 42,00

Tarieven turnen en free running

Basis tarief (1 uur) € 47,00
Opslag voor ieder extra uur € 10,00
Aanvullend pakket 1e-3e div OB/BB* € 165,00
Pre instap 1e-3e div OB ** € 100,00
Aanvullend pakket 4e-5e div OB/BB*** € 60,00

* Dit betreft medische begeleiding middels sportfysiotherapie, vakantietrainingen, externe trainingen en seizoenafsluiting. Dit bedrag is exclusief stage. Het wordt in termijnen geïncasseerd.

** Dit betreft medische begeleiding middels sportfysiotherapie, externe trainingen en seizoenafsluiting. Dit bedrag is exclusief stage. Het wordt in termijnen geïncasseerd.

*** Dit betreft vakantietrainingen, externe trainingen en seizoenafsluiting. Dit bedrag is exclusief stage. Het wordt in termijnen geïncasseerd.

Tarieven trampolinespringen selectie
(inclusief de vakantieperiodes, met uitzondering van de kerst- en zomervakantie)

Basis tarief (1 uur) € 51,00
Opslag voor ieder extra uur € 10,00