Op dit moment geldt er nog een wachtlijst voor de gymnastiekgroepen op de dinsdagmiddag in Kloosteveen.