Een kind beweegt iedere dag. Van de eerste kleine stapjes tot mijlpalen als het behalen van het zwemdiploma, kunnen fietsen en zijn/ haar eigen naam schrijven. Hoe klein of groot de stap ook is, aan de basis hiervan ligt: bewegen. Zonder beweging worden al die dingen heel lastig. Zou het dan niet logisch zijn om die basis goed aan te leren?
Met het nijntje Beweegdiploma leren peuters en kleuters op een leuke manier de basis van bewegen. Dat betekent: veel bewegen op verschillende manieren waarbij plezier centraal staat! Op deze manier ontwikkelt een kind belangrijke spieren die hij/ zij later nodig heeft, om bijvoorbeeld een sport te leren of zich te concentreren op school.

Ouder- en peutergym

Bij Omnigym Assen geven we al jaren peutergym voor kinderen vanaf 1.5 jaar. Ondanks dat elk kind zich op zijn eigen manier ontwikkelt, heeft gym een positieve bijdrage aan de motorische ontwikkeling van iedereen. In een veilige situatie leren kinderen hun lichaam te controleren en hun grenzen te verleggen. Ze leren om samen te bewegen en te functioneren in een groep met een vaste structuur en regels, zoals wachten op je beurt.

De lessen beginnen met een inleiding, wat een spelletje of liedje kan zijn. Vervolgens volgen we een parcours waar verschillende grondvormen van bewegen in naar voren komen. De les wordt meestal afgesloten met een spelletje en het eindliedje. Na de les ruimen we met elkaar op. Daarna eten en drinken de kinderen nog wat. Als ouder heb je tijdens de lessen een begeleidende rol en creëer je een vertrouwde sfeer voor het kind. Samen maken jullie plezier en stimuleer je je kind tot het uitvoeren van de “opdrachtjes”.

Bewegingsvormen
Tijdens de lessen worden er verschillende bewegingsvormen aangeboden, zoals klimmen en klauteren, kruipen, springen, vormen van gaan, gooien/ werpen/ mikken en vangen en rolvormen. Al deze vormen worden elke keer op een andere manier aangeboden, waardoor kinderen in veel verschillende situaties leren bewegen. Daarnaast stimuleren we een gelijke ontwikkeling van links en rechts, bijvoorbeeld bij de rolvormen. Dit zijn meestal zijwaartse rollen, ook wel pannenkoekenrol genoemd. Het is goed om een kind beide kanten op te laten rollen, linksom en rechtsom.

Nijntje Beweegdiploma

In al onze lessen is het beweegprogramma van het nijntje Beweegdiploma verwerkt. Dit is een beproefde methode om kinderen de grondvormen van bewegen op speelse wijze aan te leren. Om het nijntje Beweegdiploma te kunnen behalen op vaardigheden die gevraagd worden bij de uitgangspunten van het nijntje Beweegdiploma zijn ongeveer 20 lessen nodig. Twee keer per jaar wordt er daarom een Beweegdiplomadag georganiseerd en worden kinderen die zo ver zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Kijk voor meer informatie op www.beweegdiploma.nl

 

Kleutergym

Kleuters zijn nog heel beweeglijk en ondernemend. In de gymles worden zij uitgedaagd hun eigen grenzen te ontdekken. Ook hier staat bewegingservaring opdoen in zoveel mogelijk verschillende situaties centraal, waarbij de nadruk ligt op de grondvormen van bewegen. Het kind leert zijn eigen lichaam kennen en de mogelijkheden dat het daarmee heeft. Ook hier is een spelletje onderdeel van de les, maar is de hoofdzaak het bewegen op de toestellen.

Ook in de kleutergymlessen wordt gebruik gemaakt van het nijntje Beweegdiploma. In de lessen is de aandacht gericht op het psychologische (voorbereiden, leren en presteren), het fysiologische (draaien, voortbewegen en hanteren van materiaal met handen en voeten), het anatomische (activiteiten met de armen) en het sociale aspect (individueel of samen). Een onmisbare basis voor ieder kind en de perfecte start voor een sportieve levensstijl!