Een kind beweegt iedere dag. Van de eerste kleine stapjes tot mijlpalen als het behalen van het zwemdiploma, kunnen fietsen en zijn/ haar eigen naam schrijven. Hoe klein of groot de stap ook is, aan de basis hiervan ligt: bewegen. Zonder beweging worden al die dingen heel lastig. Zou het dan niet logisch zijn om die basis goed aan te leren?
Met het nijntje Beweegdiploma leren peuters en kleuters op een leuke manier de basis van bewegen. Dat betekent: veel bewegen op verschillende manieren waarbij plezier centraal staat! Op deze manier ontwikkelt een kind belangrijke spieren die hij/ zij later nodig heeft, om bijvoorbeeld een sport te leren of zich te concentreren op school. 2x per jaar (in februari en juli) organiseren we een nijntje beweegfeestje. De kinderen die ongeveer 20 lessen hebben gevolgd ontvangen hiervoor automatisch een uitnodiging!

Gymmen met nijntje voor peuters
(jongens en meisjes 2 – 4 jaar)

Bij Omnigym Assen geven we al jaren peutergym voor kinderen vanaf 2 jaar. Elk kind ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier. Gym levert daarbij een extra positieve bijdrage aan de motorische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van iedereen! In een veilige situatie leren kinderen hun lichaam te controleren en hun grenzen te verleggen. Dat is ontzettend goed voor hun zelfvertrouwen. Ze leren ook om samen te bewegen en te functioneren in een groep met een vaste structuur en regels, zoals wachten op je beurt en luisteren naar de juf. Als (groot-)ouder doe je gezellig samen met je kind mee. Tijdens de lessen heb je een begeleidende rol en creëer je een vertrouwde sfeer voor je kind. Samen maken jullie plezier en stimuleer je je kind tot het uitvoeren van de “opdrachtjes”. De lessen beginnen met een gezamenlijke inleiding, wat een spelletje of liedje kan zijn. Daarna volgen we een parcours waar verschillende grondvormen van bewegen in naar voren komen. Peuters leren het best door zelf te proberen. Soms willen ze lang bij een opdrachtje blijven en bij andere oefeningen zijn ze snel klaar. Het parcours doet iedere (groot-)ouder daarom met het eigen kind op de eigen manier. De les wordt met de groep afgesloten met een spelletje en het eindliedje. Na de laatste les van de ochtend ruimen we met elkaar op.

Bewegingsvormen
Tijdens de lessen worden er verschillende bewegingsvormen aangeboden, zoals klimmen en klauteren, kruipen, springen, vormen van gaan, gooien/ werpen/ mikken en vangen en rolvormen. Al deze vormen worden elke keer op een andere manier aangeboden, waardoor kinderen in veel verschillende situaties leren bewegen. Daarnaast stimuleren we een gelijke ontwikkeling van links en rechts, bijvoorbeeld bij de rolvormen. Dit zijn meestal zijwaartse rollen, ook wel pannenkoekenrol genoemd. Het is goed om een kind beide kanten op te laten rollen, linksom en rechtsom.

Nijntje Beweegdiploma

In al onze lessen is het beweegprogramma van het nijntje Beweegdiploma verwerkt. Het programma is zorgvuldig samengesteld door de KNGU en wordt alleen gegeven door speciaal opgeleide trainers. In deze lessen krijgen kinderen de grondvormen van bewegen op speelse wijze aangeleerd. Om het nijntje Beweegdiploma te kunnen behalen op vaardigheden die gevraagd worden bij de uitgangspunten van het nijntje Beweegdiploma, zijn ongeveer 20 lessen nodig. Twee keer per jaar wordt er daarom een Beweegdiplomadag georganiseerd en worden kinderen die zo ver zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Kijk voor meer informatie op www.beweegdiploma.nl

 

Gymmen met nijntje voor kleuters
(jongens en meisjes van 4 jaar – 6 jaar)

Kleuters zijn nog heel beweeglijk en ondernemend. In de gymles worden zij uitgedaagd hun eigen grenzen te ontdekken. Ook hier staat bewegingservaring opdoen in zoveel mogelijk verschillende situaties centraal, waarbij de nadruk ligt op de grondvormen van bewegen. Het kind leert zijn eigen lichaam kennen en de mogelijkheden dat het daarmee heeft. Ook hier is een spelletje onderdeel van de les, maar de hoofdzaak is het bewegen op de toestellen. Waar bij de peuters de ouders nog een begeleidende rol op zich namen, is dat nu de juf of meester. Dat betekent dat de juf of meester de les begeleidt. Hij/zij zorgt ervoor dat de kinderen de regels van de les begrijpen en grijpt in als dat niet goed gaat. Ook dit is een leerproces voor kleuters. Ze oefenen met het functioneren in een groep en het luisteren naar een andere (aangewezen) volwassene dan hun (groot-)ouders. Bij de lessen wordt daarom, vanaf deze groep, alleen de eerste tien en de laatste tien minuten van de les gekeken. Tijdens het kijken vragen we u, met het oog op de rust in de les, om geen op- of aanmerkingen naar uw kind te maken vanaf de tribune en niet tijdens de les de zaal in te lopen. Als uw kind iets spannend vindt, zal de juf of meester hem/haar aanmoedigen of helpen. Er zullen per seizoen een paar kijklessen gehouden worden waarin u de gehele les kunt kijken.

Nijntje Beweegdiploma 2

Ook in de kleutergymlessen wordt gebruik gemaakt van het nijntje Beweegdiploma. Het programma is zorgvuldig samengesteld door de KNGU en wordt alleen gegeven door speciaal opgeleide trainers. In deze lessen krijgen kinderen de grondvormen van bewegen op speelse wijze aangeleerd. De aandacht is gericht op het psychologische (voorbereiden, leren en presteren), het fysiologische (draaien, voortbewegen en hanteren van materiaal met handen en voeten), het anatomische (activiteiten met de armen) en het sociale aspect (individueel of samen). Om het nijntje Beweegdiploma 2 te kunnen behalen op vaardigheden die gevraagd worden bij de uitgangspunten van het nijntje Beweegdiploma, zijn ongeveer 20 lessen nodig. Twee keer per jaar wordt er daarom een Beweegdiplomadag georganiseerd en worden kinderen die zo ver zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen (kijk voor meer informatie op www.beweegdiploma.nl)  Dat is nog eens een mooie beloning voor de kinderen. En niet te vergeten, kleutergym biedt ieder kind een onmisbare basis en de perfecte start voor een sportieve levensstijl!