Gymnastiek

Gymnastiek vormt de basis van het bewegen

Kinderen die op jonge leeftijd goed leren bewegen, hebben daar hun hele leven plezier van! Niet alleen kunnen ze daardoor andere sporten beter aanleren, ook ontwikkelen ze een leefpatroon waarbij bewegen leuk is! Omnigym Assen heeft in diverse wijken gymnastieklessen voor jongens en meisjes van de basisschool en/ of middelbare school, onderverdeeld in diverse leeftijdsgroepen en niveaus. Heeft u of uw kind interesse voor een groep, kom dan een keer langs voor een kennismakingsles en ervaar zelf hoe leuk gymnastiek kan zijn!

Recreatiegym (vanaf 7 jaar)

Gymnastiek is voor iedereen, jong en oud. Als een kind bekend is met de grondvormen van bewegen en deze kan toepassen in diverse situaties, kan de bewegingsontwikkeling worden voortgezet door het kind de grondvormen van het turnen aan te leren. Gymnastiek is dus eigenlijk een vorm van turnen. Wanneer het kind in de gymles bezig gaat met het leren van een koprol, handstand, salto, etc. is dat dus al turnen!

Uiteraard zijn er diverse niveaus waarop geturnd kan worden en niet elk kind zal dezelfde fysieke mogelijkheden hebben. In de recreatieve gymles (turnles) wordt ieder kind gestimuleerd en uitgedaagd om zich te ontwikkelen op zijn eigen niveau. Uiteraard staat ook hier het spelelement van turnen en de sociale ontwikkeling van het kind centraal.